בדיקת יעילות ובטיחות קולר Soltick

אחראי על המחקר: ד"ר רענן רפאלי.

מטרות המחקר: בדיקות יעילות ובטיחות של השימוש בקולר Soltick המבוסס על החומר הפעיל Amitraz כנגד קרציות ממין Rhipicephalus Sanguineus .
שיטות המחקר:

  1. בדיקת יעילות של קולר Soltick במניעת קרציות על כלבים בהסתמך על התקן האירופאי EMEA/CVMP/EWP/005
  2. בדיקת בטיחות השימוש בקולר Soltick על כלבים לפי התקן האמריקאי OPPTS 870.7200

תוצאות המחקר: במחקר נמצא כי קולר Soltick בטוח לחלוטין לשימוש בכלבים ויעילות השימוש בו גבוהה מאד מעל ל 99%.

גרף יעילות קולר Soltick

 

 

חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם

בליבה של סולאנו נמצא החזון שלנו להיות חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם ולעמוד
במחויבות שלנו כלפי בעלי החיים,הלקוחות ועובדי החברה