בדיקת יעילות ובטיחות Soltif Home

אחראי על המחקר: דר' עמיר כפרי.

מטרות המחקר: בדיקות יעילות ובטיחות של השימוש באמפולות Soltif Home המבוסס על החומרים הפעילים Dinotefuran ו flumethrin כנגד קרציות ממין Rhipicephalus Sanguineus ופרעושים מסוג Ctenocephalides Canis.

שיטות המחקר:

  1. בדיקת יעילות של אמפולות Soltif Home במניעת פרעושים וקרציות על כלבים בהסתמך על התקן האירופאי EMEA/CVMP/EWP/005
  2. בדיקת בטיחות השימוש ב Soltif Home על כלבים לפי התקן האמריקאי OPPTS 870.7200

תוצאות המחקר: במחקר נמצא כי Soltif Home בטוח לחלוטין לשימוש בכלבים ויעילות השימוש בו גבוהה מאד מעל ל 99%.

גרף יעילות Soltif Home

בדיקת יעילות ובטיחות Soltif Home

 

 

 

חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם

בליבה של סולאנו נמצא החזון שלנו להיות חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם ולעמוד
במחויבות שלנו כלפי בעלי החיים,הלקוחות ועובדי החברה