תולעי סרט

דיפילידיום קנינום Dipylidium Caninum

תולעת סרט זו למרות שמה – קנינום כלומר כלב, מדביקה כלבים וחתולים כאחד. התולעת מאוד נפוצה בקרב כלבים וחתולים ,עקב כך שמעגל החיים של התולעת מערבת פרעושים. ומכיוון שפרעושים מאוד נפוצים בארצנו, כך גם התולעת.

תולעת סרט זו יכולה להגיע לאורך של 45 ס"מ. התולעת מורכבת מפרוגלוטידים – סגמנטים. התולעת משחררת כל פעם סגמנט בצואה.

פרעוש מעגל חיים

 

מעגל חיים:
בתוך הסגמנט המופרש בצואה או היוצא מאזור פי הטבעת, יש ביצים. ביצים יוצאות כאשר הסגמנט נהרס. בסביבה הלרוות של הפרעושים בולעים את הביצים של התולעים. הביצים בוקעות במעי של לרוות הפרעוש. לרוות פרעוש נגוע מתפתח לפרעוש בוגר. הפרעוש הבוגר עולה על כלב או חתול. כאשר הכלב או החתול מתנקים ומלקקים את הפרווה הם בטעות בולעים את הפרעוש. במערכת העיכול הפרעוש מת והתולעת משתחררת מהפרעוש ומדביקה את הכלב או החתול.

סימנים קליניים:
לרוב התולעת לא תגרום לסימנים קליניים בכלבים וחתולים אלה אם כן יש כמות מאוד גבוהה של תולעים במעי. ואז יהיו שלשולים.

עקב כך שהתולעת משחררת סגמנטים במעי, הבעלים יכולים לראות את התולעים בצואה. בנגיעות גבוהה אפשר לראות את הסגמנטים יוצאים מאזור פי הטבעת. ובמקומות מרבץ של בע"ח אפשר לראות כמו גרגירי אורז מיובשים קטנים.

תולעי סרט הדבקה

 

כמו שמצוין מעלה, הפרעושים הם אלו שנושאים את התולעים לכן חשוב הטיפול בהם.

חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם

בליבה של סולאנו נמצא החזון שלנו להיות חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם ולעמוד
במחויבות שלנו כלפי בעלי החיים,הלקוחות ועובדי החברה