בדיקות יעילות ובטיחות Solpreme Spray

אחראי על המחקר: דר' עמיר כפרי.

מטרות המחקר: בדיקות יעילות ובטיחות של השימוש ב solpreme spray המבוסס על החומר הפעיל Dinotefuran כנגד פרעושים מסוג Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis וקרציות מסוג  Rhipicephalus Sanguineus .

שיטות המחקר:

  1. בדיקת יעילות של Solpreme spray במניעת פרעושים וקרציות על חתולים וכלבים בהסתמך על התקן האירופאי EMEA/CVMP/EWP/005
  2. בדיקת בטיחות השימוש ב Solpreme spray על חתולים וכלבים לפי התקן האמריקאי OPPTS 870.7200

תוצאות במחקר: במחקר נמצא כי Solpreme spray בטוח לחלוטין לשימוש בחתולים וכלבים ויעילות השימוש בו גבוהה מ 99%

גרף יעילות Solpreme Spray dog

 

 

גרף יעילות Solpreme Spray Cat

חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם

בליבה של סולאנו נמצא החזון שלנו להיות חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם ולעמוד
במחויבות שלנו כלפי בעלי החיים,הלקוחות ועובדי החברה