בדיקת יעילות ובטיחות Solpreme Dog

אחראי על המחקר: ד"ר פביאן טרומפר

מטרות המחקר: בדיקות יעילות ובטיחות של השימוש באמפולות Solpreme Dog המבוסס על החומרים הפעילים Dinotefuran ו Pipronyl Butoxide כנגד פרעושים מסוג Ctenocephalides canis.

שיטות המחקר:

  1. בדיקת יעילות של אמפולות Solpreme Dog במניעת פרעושים על כלבים בהסתמך על התקן האירופאי EMEA/CVMP/EWP/005
  2. בדיקת בטיחות השימוש ב Solpreme Dog על כלבים לפי התקן האמריקאי OPPTS 870.7200

תוצאות המחקר: במחקר נמצא כי Solpreme Dog בטוח לחלוטין לשימוש בכלבים ויעילות השימוש בו גבוהה מאד מעל ל 99%.

גרף יעילות Solpreme Dog

בדיקת יעילות ובטיחות Solpreme Dog

 

חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם

בליבה של סולאנו נמצא החזון שלנו להיות חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם ולעמוד
במחויבות שלנו כלפי בעלי החיים,הלקוחות ועובדי החברה