היכן להשיג

      חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם

      בליבה של סולאנו נמצא החזון שלנו להיות חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם ולעמוד
      במחויבות שלנו כלפי בעלי החיים,הלקוחות ועובדי החברה