Ecolife spray

ecolife_spary
  • אקולייף תרסיס לכלב, התרסיס נוח לשימוש ובעל מנגנון נעילה בטיחותי. מתאים לספות, שטיחים ולסביבה הביתית

טיפ נכון לשימוש: מתאים גם עבור גורים מגיל שבעה ימים.

טיפ נכון לשימוש: יש לרסס את פרוות הכלב שתהיה לחה. תוצאות מדהימות תוך דקות.

חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם

בליבה של סולאנו נמצא החזון שלנו להיות חברת ההדברה החדשנית ביותר בעולם ולעמוד
במחויבות שלנו כלפי בעלי החיים,הלקוחות ועובדי החברה